Rok 2023

Rok 2023

Nové dětské hřiště

Na Jaře letošního roku se nám podařilo získat grant od města Šenov na dodávku dětského hřiště. V rámci brigád jsme vykopali patky pro základy a po realizaci dětských prvků odbornou firmou, jsme zhotovili dopadové plochy z mulčovací kůry. Věříme, že toto minihřiště "naláká" nové malé návštěvníky z blízkého okolí, kteří se mohou zapojit i do námi pořádaných akcí a soutěží.
Sportu zdar :-)